Standart Eşdeğer Tablosu

Maizeme No. ALMANYA Kalite ALMANYA DIN Standartı AMERIKA Kalite AMERIKA ASTM Standartı INGILTERE Kalite INGILTERE BS Standartı FRANSA Kalite FRANSA NF Standartı
1,0254 St.37,0 DIN 1629 Gr. A A 53 S 360 3601 TU E 220 A A 49-112
1,0256 St.44,0 DIN 1629 Gr. B A 53 S 430 3601 TU E 235 A A 49-112
1,0421 St.52,0 DIN 1629 Gr. 3 A 252 50 B 4360 TU 52-b A 49-311
1,0581 St.52,4 A 252 HFS 5 6323 A 49-212
1,0305 St.35,8 DIN 17175 Gr. FPA A 369 S 320 3059/1 TU 37-c A 49-213
DIN 17175 Gr. A A 53+A 106 HFS 360 3602/1 A 49-215
DIN 17175 A 179 CFS 360 3602/1 A 49-212
DIN 17175 A 192 360 3059/2 A 49-213
1,0405 St.45,8 DIN 17175 Gr. B A 106 HFS 430 3602/1 TU 42-c A 49-215
DIN 17175 Gr. A-1 A 210 CFS 430 3602/1 A 49-213
DIN 17175 Gr. FPA A 369 440 3059/2 A 49-215
1,0481 17 Mn 4 DIN 17175 Gr. C A 106 440 3059/2 TU 48-c A 49-213
DIN 17175 Gr. C A 210 (430) 3602/1 A 49-215
1,0482 19 Mn 5 DIN 17175 TU 52-c A 49-213
500 Nb 3602/1
1,5415 15 Mo 3 DIN 17175 243 3059/2 TU 15 D 3 A 49-213
DIN 17175 3606 A 49-215
1,5423 16 Mo 5 VdTUV-Wbl.201 Gr. T1 A 161+A 209 245 3606
VdTUV-Wbl.201 Gr. P 1/FP 1 A 335+A 369 3606
Gr. P2 A 335 TU 15 CD 2-05 A 49-213
Gr. FP2 A 369 A 49-215
1,7335 13 CrMo 4 4 DIN 17175 Gr. T 12 A 213 620-440 3606 TU 13 CD 4-04 A 49-213
DIN 17175 Gr. P 12 A 335 620-460 3606 A 49-213
DIN 17175 Gr. FP 12 A 369 620 3606 A 49-213
DIN 17175 A 369 3059/2 A 49-213
1,7380 10 CrMo 9 10 DIN 17175 Gr. T 22 A 199+A 200 622-440 3059/2 TU 10 CD 9-10 A 49-213
DIN 17175 Gr. T 22 A 213 622-490 3059/2 A 49-213
10 DIN 17175 Gr. P 22/FP 22 A 335+A 369 622 3604/3606 A 49-215